Znak postępowania ZZP-131/19
Data zamieszczenia 04.06.2019

Desmopresyna dożylna. Postępowanie znak: ZZP-131/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 04.06.2019 r. pod numerem: 2019/S 106-258187

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content