Znak postępowania ZZP-09/21
Data zamieszczenia 30.10.2020

Desmopresyna dożylna. Postępowanie znak: ZZP-09/21

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Telefon kontaktowy w godzinach 8:00-16:00

+48 729 054 221

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 30.10.2020 r. pod numerem: 2020/S 212-516175

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content