Znak postępowania ZZP.ZP.411.26.2023
Data zamieszczenia 23.01.2023

d – szczepionka błonicza 5 amp – 0,5ml; znak postępowania: ZZP.ZP.411.26.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Karolina Wójt, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.01.2023 r. pod numerem: 2023/S 016-043494

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content