Znak postępowania ZZP.ZP.411.07.2023
Data zamieszczenia 20.12.2022

Szczepionka skojarzona przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i heamophilus influenzae typu B – inj. 0,5 ml; Znak postępowania: ZZP.ZP.411.07.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Karolina Wójt, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.12.2022 r. pod numerem: 2022/S 245-708739

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content