Numer dialogu DT-02/20
Data publikacji 08.12.2020

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup leków zawierającego substancję czynną rytuksymabum.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Kamila Pierzchała

e – mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl;

ZZP.DT.02.2020

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.12.08 12:21:53
Rozmiar pliku 106,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.DT.02.2020

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.12.15 16:20:33
Rozmiar pliku 95,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content