Platforma Zamówień Publicznych “e-Zamawiający”

Szanowni Państwo.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej w menu głównym jako Platforma Zamówień. Niezależnie wszystkie zamówienia są również dostępne w menu Zamówienia publiczne -> Ogłoszenia o przetargach i konkursach.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma, którym jest Marketplanet – Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.                                       – ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa pod numerem telefonu 22 576 87 90 lub mailem Servicedesk_zamowienia@marketplanet.pl.

Skip to content