Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia realizuje zadania,
do których należą m.in.: prowadzenie postępowań
o udzielenia zamówień publicznych,
realizacja kontraktów będących następstwem
złożonych zamówień oraz szkolenie pracowników
jednostek działających w ochronie zdrowia,
w zakresie prowadzenia postępowań
o zamówienia publiczne.

Skip to content