Data publikacji: 31.03.2020

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuję , że od 01 kwietnia 2020r. wszelka korespondencja dotycząca zamówień publicznych będzie prowadzona za pośrednictwem Platformy Zamówień. Pozostałą korespondencją proszę przesyłać jedynie przy użyciu e-PUAP lub poczty elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@zzpprzymz.pl.

Skip to content