Znak postępowania ZZP.ZP.411.154.2023
Data zamieszczenia 10.10.2023

Zestawy odczynników do wykrywania allelu HLA-B*57 metodą sequence specific primers PCR (SSP_PCR) z dostawą do magazynu depozytowego. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.154.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.10.2023 r. pod numerem: 2023/S 195-611326

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content