Znak postępowania ZZP-60/21
Data zamieszczenia 16.04.2021

Zestawy odczynników do badań przesiewowych noworodków w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16/04/2021 r. pod numerem: 2021/S 074-186498

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content