Znak postępowania ZZP.ZP.411.170.2022
Data zamieszczenia 09.12.2022

Zestawy do badań przesiewowych noworodków; Części 1÷5 ; Znak postępowania: ZZP.ZP.411.170.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.12.2022 r. pod numerem: 2022/S 238-685735

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content