Znak postępowania ZZP-150/21
Data zamieszczenia 06.10.2021

Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy urządzeń wraz z usługami serwisowymi dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Części 1÷3. Postępowanie znak: ZZP-150/21

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.10.2021 r.  pod numerem: 2021/S 194-504679

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content