Znak postępowania ZZP-03/19
Data zamieszczenia 22.01.2019

Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda, w proporcji co najmniej 1 jednostka czynnika von Willebranda na 1 jednostkę czynnika krzepnięcia VIII; postępowanie znak: ZZP-03/19

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 22.01.2019 r. pod numerem: 2019/S 015-030623

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-03/19/I

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.10
Rozmiar pliku 92,56 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-03/19/II

Format pliku Inny plik
Data publikacji
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-03/19/II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.07.11
Rozmiar pliku 80,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-03/19/III

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.10.08
Rozmiar pliku 81,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-03/19/IV

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.01.22
Rozmiar pliku 94,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-03/19/V

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.12
Rozmiar pliku 101,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content