Znak postępowania ZZP-01/21
Data zamieszczenia 02.09.2020

Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego i/lub rekombinowanego); postępowanie znak: ZZP-01/21

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.09.2020 r. pod numerem: 2020/S 170-411009

przekierowanie na Platformę

 

Wybór najkorzystniejszych ofert wykonawczych ZZP-01/21/I

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2021.02.16
Rozmiar pliku 386,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content