Znak postępowania ZZP-01/21
Data zamieszczenia 02.09.2020

Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego i/lub rekombinowanego); postępowanie znak: ZZP-01/21

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.09.2020 r. pod numerem: 2020/S 170-411009

przekierowanie na Platformę

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.