Znak postępowania ZZP-01/19
Data zamieszczenia 22.01.2019

Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego i/lub rekombinowanego); postępowanie znak: ZZP-01/19

 

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 22.01.2019 r. pod numerem: 2019/S 015-030750

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

 

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-01/19/I

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.10
Rozmiar pliku 93,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-01/19/II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.07.11
Rozmiar pliku 94,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-01/19/III

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.11.25
Rozmiar pliku 83,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-01/19/IV

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.01.24
Rozmiar pliku 93,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-01/19/V

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.12
Rozmiar pliku 112,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-01/19/VI

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.10.13
Rozmiar pliku 367,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content