Znak postępowania ZZP-21/17
Data zamieszczenia 25.01.2017
Dane kontaktowe: Olga Bieleń, Joanna Henkelmann, faks: 22 883 35 13
Adres e-mail: o.bielen@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich Nr 2017/S 17-027262 z dnia 25/01/2017r.
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.01.25
Rozmiar pliku 113,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.01.25
Rozmiar pliku 242,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

BRAK PLIKóW

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content