Znak postępowania ZZP-44/19
Data zamieszczenia 15.03.2019

Zawarcie umowy ramowej w sprawie świadczenia usług gastronomiczno – hotelarskich w latach 2019÷2021; postępowanie znak: ZZP-44/19

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.03.2019 r. pod numerem: 2019/S 052-119814

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.