Znak postępowania ZZP-04/19
Data zamieszczenia 08.02.2019

Zawarcie umowy ramowej w sprawie świadczenia usług gastronomiczno – hotelarskich w latach 2019÷2021; postępowanie znak: ZZP-04/19

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski

Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.02.2019 r.

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.02.08
Rozmiar pliku 154,97 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.02.08
Rozmiar pliku 317,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.02.12
Rozmiar pliku 129,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.02.08
Rozmiar pliku 188,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne Warunki Umowy Ramowej (OWUR) - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.02.08
Rozmiar pliku 120,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne Warunki Umowy Wykonawczej (OWUW) - załącznik do OWUR

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.02.08
Rozmiar pliku 150,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór protokołu odbioru/ protokołu odbioru części zamówienia - załącznik do OWUW

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.02.08
Rozmiar pliku 93,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty Ramowej - załącznik nr 3

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.02.08
Rozmiar pliku 293,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.02.08
Rozmiar pliku 46,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2019.02.22
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.02.22
Rozmiar pliku 126,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.02.26
Rozmiar pliku 101,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania (z podpisem elektronicznym)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.02.26
Rozmiar pliku 129,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania (z podpisem elektronicznym i logotypem)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.02.26
Rozmiar pliku 151,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content