Znak postępowania ZZP.ZP.412.01.2022
Data zamieszczenia 04.05.2022

Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii pod hasłem „Innowacje w ochronie zdrowia”; ZZP.ZP.412.01.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka- Przybyszewska, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.05.2022 r. pod numerem: 2022/S 087-236594

Przekierowanie na e- Platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/59442/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content