Znak postępowania ZZP-100/18
Data zamieszczenia 28.06.2018

Zapewnienie, opracowanie i publikację tekstów prasowych o charakterze artykułów sponsorowanych w mediach. Części 1-5. Postępowanie znak: ZZP-100/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 28/06/2018 r pod numerem: Nr 2018/S 122-277142

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.28
Rozmiar pliku 162,86 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.28
Rozmiar pliku 201,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.10
Rozmiar pliku 72,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.28
Rozmiar pliku 75,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.28
Rozmiar pliku 148,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.06.28
Rozmiar pliku 120,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.28
Rozmiar pliku 71,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.28
Rozmiar pliku 81,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.28
Rozmiar pliku 85,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.28
Rozmiar pliku 86,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.28
Rozmiar pliku 82,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.28
Rozmiar pliku 85,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.28
Rozmiar pliku 150,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.28
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.05
Rozmiar pliku 873,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytania II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.10
Rozmiar pliku 854,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.17
Rozmiar pliku 73,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wynik postępowania część 2 i 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.31
Rozmiar pliku 75,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania dot. części 1, 3 i 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.21
Rozmiar pliku 139,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content