Znak postępowania ZZP-172/20
Data zamieszczenia 14.09.2020

Zakup wyrobów medycznych do diagnostyki molekularnej z dostawą do magazynu depozytowego części 1-4. Znak postępowania ZZP-172/20

Osoba prowadząca postępowanie: Joanna Henkelmann

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 14.09.2020 r. pod numerem: 2020/S 178-429457

 

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content