Znak postępowania ZZP-148/19
Data zamieszczenia 15.07.2019

Zakup wyrobów medycznych do diagnostyki molekularnej z dostawą do magazynu depozytowego; Części 1÷6

ZZP-148/19

Osoba prowadząca postępowanie: Joanna Henkelmann

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.07.2019 r. pod numerem: 2019/S 134-329066

Przekierowanie na platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content