Znak postępowania ZZP-142/17
Data zamieszczenia 24.07.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-142/17 z dnia 24-07-2017
Przedmiot zamówienia: ZAKUP WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ Z DOSTAWĄ DO MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO, Części 1÷3
Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Bartłomiej Kowalski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 22/07/2017 r., Nr 2017/S 139-285037
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.24
Rozmiar pliku 137,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.24
Rozmiar pliku 241,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Aktualny druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.23
Rozmiar pliku 269,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.24
Rozmiar pliku 115,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.24
Rozmiar pliku 72,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.24
Rozmiar pliku 152,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.24
Rozmiar pliku 182,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Aktualny druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.23
Rozmiar pliku 151,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.24
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.24
Rozmiar pliku 150,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.24
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

protokół z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.08
Rozmiar pliku 43,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Drugie sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.23
Rozmiar pliku 72,66 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

zmiany do SIWZ z dnia 28.07.17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 828,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 100,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania I

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.29
Rozmiar pliku 238,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.23
Rozmiar pliku 370,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.07 13:07:29
Rozmiar pliku 129,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content