Znak postępowania ZZP-33/17
Data zamieszczenia 10.02.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-33/17 z dnia 10-02-2017
Przedmiot zamówienia: ZAKUP SZCZEPIONEK: T, Ty, d, D, DT CZĘŚĆ 1 – 5
Dane kontaktowe: Joanna Henkelmann, Olga Bieleń, faks: 22 883 35 13
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 10/02/2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 029-051550
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.10
Rozmiar pliku 161,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.10
Rozmiar pliku 219,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Aktualny wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.23
Rozmiar pliku 141,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

oświadczenie Wykonawcy dot.grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.10
Rozmiar pliku 72,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.10
Rozmiar pliku 174,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.10
Rozmiar pliku 140,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne Warunki Umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.10
Rozmiar pliku 168,31 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Aktualny druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.09.07
Rozmiar pliku 145,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

oświadczenie Wykonawcy dot.grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.09.07
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.09.07
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.09.07
Rozmiar pliku 144,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje:

Informacja z otwarcia ofert w dniu 13/03/2017r

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.13
Rozmiar pliku 60,97 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

informacja dotycząca druku oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.02
Rozmiar pliku 837,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do Ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.27
Rozmiar pliku 77,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.16
Rozmiar pliku 62,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content