Znak postępowania ZZP-47/20
Data zamieszczenia 21.01.2020

Zakup szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych. Części: 1÷2.

Postępowanie znak: ZZP-47/20

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 21.01.2012 r. pod numerem: 2020/S 014-027785

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content