Znak postępowania ZZP.ZP.411.129.2023
Data zamieszczenia 18.07.2023

Zakup szczepionek do zabezpieczenia dzieci urodzonych przez matki zakażone wirusem HIV. Części: 1÷4.

Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.129.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2023 r. pod numerem: 2023/BZP 00312760/01

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content