Znak postępowania ZZP-39/19
Data zamieszczenia 06.03.2019

Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Słupsku (1 pojazd) i Bydgoszczy (1 pojazd). Części 1÷2.

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 06.03.2019 r. pod numerem: 2019/S 046-105036

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content