Znak postępowania ZZP-66/20
Data zamieszczenia 21.02.2020

Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Poznaniu (1 pojazd) oraz Bydgoszczy (1 pojazd). Części 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-66/20

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.02.2020 r. pod numerem: 2020/S 037-087072

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content