Znak postępowania ZZP-89/21
Data zamieszczenia 28.09.2021

Zakup mobilnych punktów pobierania krwi na bazie autobusów dla RCKiK w Radomiu (1 pojazd), Kaliszu (1 pojazd) i Słupsku (1 pojazd). Postępowanie znak: ZZP-89/21

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.09.2021 r.  pod numerem: 2021/S 188-488471

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content