Znak postępowania ZZP-74/21
Data zamieszczenia 01.10.2021

Zakup mobilnych punktów pobierania krwi na bazie autobusów dla RCKiK w Olsztynie (1 pojazd) i Raciborzu (1 pojazd).

Postępowanie znak: ZZP-74/21

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.10.2021 r.  pod numerem: 2021/S 191-494402

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content