Znak postępowania ZZP.ZP.411.63.2022
Data zamieszczenia 22.07.2022

Zakup mobilnych punktów pobierania krwi na bazie autobusów dla RCKiK w Krakowie (1 pojazd), Rzeszowie (1 pojazd), Łodzi (1 pojazd) i Szczecinie (1 pojazd) Części 1÷4. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.63.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.07.2022 r. pod numerem: 2022/S 140-397686

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content