Znak postępowania ZZP.ZP.411.128.2023
Data zamieszczenia 31.07.2023

Zakup mobilnych punktów pobierania krwi na bazie autobusów dla RCKiK w Kielcach (1 pojazd), Opolu (1 pojazd), Wrocławiu (1 pojazd) i Zielonej Górze (1 pojazd). Części 1÷4. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.128.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.07.2023 r. pod numerem: 2023/S 145-463043

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content