Znak postępowania ZZP.ZP.411.79.2023
Data zamieszczenia 16.05.2023

Zakup leku antyretrowirusowego Tenofovir disoproxil | 245mg | tabletka | 30. Części 1÷2. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.79.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Joanna Henkelmann
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.05.2023 r. pod numerem: 2023/S 094-290693

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content