Znak postępowania ZZP.ZP.411.64.2023
Data zamieszczenia 13.03.2023

Zakup leku antyretrowirusowego Ritonavir | 100mg | tabletka | 30. Części 1÷3. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.64.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.03.2023 r. pod numerem: 2023/S 051-150823

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content