Znak postępowania ZZP-151/18
Data zamieszczenia 18.07.2018

Zakup leku antyretrowirusowego Nevirapine. Postępowanie znak: ZZP-151/18

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18/07/2018 roku pod numerem: 2018/S 136-310529

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 125,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 329,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 254,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 212,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 120,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 117,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 112,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.30
Rozmiar pliku 51,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content