Znak postępowania ZZP-84/20
Data zamieszczenia 12.03.2020

Zakup leku antyretrowirusowego Lopinavir/Ritonavir. Postępowanie znak: ZZP-84/20

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 12.03.2020 r. pod numerem: 523014-N-2020

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.12
Rozmiar pliku 150,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.12
Rozmiar pliku 421,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.16
Rozmiar pliku 80,85 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.12
Rozmiar pliku 350,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2020.03.12
Rozmiar pliku 138,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2020.03.12
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2020.03.16
Rozmiar pliku 138,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą treści SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.16
Rozmiar pliku 292,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.20
Rozmiar pliku 110,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.23
Rozmiar pliku 162,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.04.20
Rozmiar pliku 86,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content