Znak postępowania ZZP-93/18
Data zamieszczenia 23.05.2018

Zakup leku antyretrowirusowego Lamivudine/Zidovudine, Postępowanie znak: ZZP-93/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 23/05/2018 r., pod numerem: Nr 2018/S 096-218453

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 124,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 230,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 126,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 128,17 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 119,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 70,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

AKTUALNY druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 128,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 113,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 119,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

AKTUALNY druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 113,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.30
Rozmiar pliku 888,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.06
Rozmiar pliku 52,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.06
Rozmiar pliku 52,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content