Znak postępowania ZZP-92/18
Data zamieszczenia 16.05.2018

Zakup leku antyretrowirusowego Lamivudine/Zidovudine. Postępowanie znak: ZZP-92/18.

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 16/05/2018 roku pod numerem: 557869-N-2018

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.16
Rozmiar pliku 120,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.16
Rozmiar pliku 250,17 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.16
Rozmiar pliku 251,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.16
Rozmiar pliku 274,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.16
Rozmiar pliku 117,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.16
Rozmiar pliku 120,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.16
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 109,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content