Znak postępowania ZZP-115/18
Data zamieszczenia 12.06.2018

Zakup leku antyretrowirusowego Lamivudine/Zidovudine. Postępowanie znak: ZZP-115/18

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 12/06/2018 roku pod numerem: 571282-N-2018

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 124,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 298,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Rozdzielnik dostaw do bezpośrednich odbiorców - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 40,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 159,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 278,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 117,44 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 137,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Odpowiedzi na pytania

ZZP.ZP.115/18.405.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 232,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.19
Rozmiar pliku 73,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.25
Rozmiar pliku 121,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.05
Rozmiar pliku 77,25 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content