Znak postępowania ZZP-137/19
Data zamieszczenia 17.06.2019

Zakup leku antyretrowirusowego Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil. Postępowanie znak: ZZP-137/19

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17/06/2019 r., Nr ogłoszenia: 561979-N-2019

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.06.17
Rozmiar pliku 130,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.06.17
Rozmiar pliku 206,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.06.18
Rozmiar pliku 54,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.06.17
Rozmiar pliku 144,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.06.17
Rozmiar pliku 156,25 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.06.17
Rozmiar pliku 75,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

zmiany do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.06.18
Rozmiar pliku 1,95 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.06.17
Rozmiar pliku 136,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.06.17
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.06.28 11:27:25
Rozmiar pliku 51,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.07.03
Rozmiar pliku 114,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content