Znak postępowania ZZP-107/19
Data zamieszczenia 16.05.2019

Zakup leku antyretrowirusowego Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil. Postępowanie znak: ZZP-107/19

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl, b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2019 r., Nr 548433-N-2019

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.16
Rozmiar pliku 153,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.16
Rozmiar pliku 342,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.16
Rozmiar pliku 371,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.16
Rozmiar pliku 343,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.16
Rozmiar pliku 116,17 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.05.16
Rozmiar pliku 136,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.05.16
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.50.107/19.329.19

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.20
Rozmiar pliku 330,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.23
Rozmiar pliku 140,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content