Znak postępowania ZZP-65/20
Data zamieszczenia 19.02.2020

Zakup leku antyretrowirusowego bictegravir / emtricitabine / tenofovir alafenamide.

Postępowanie znak: ZZP-65/20

Osoba prowadząca postępowanie: Joanna Henkelmann

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 19.02.2020 r., Nr 2020/S 035-082357

Przekierowanie na E-platformę.

 

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content