Znak postępowania ZZP-104/19
Data zamieszczenia 16.05.2019

Zakup leku antyretrowirusowego Atazanavir/ Cobicistat. Postępowanie znak: ZZP-104/19

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail:  p.janiszewska@zzpprzymz.pl., b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2019 r., Nr 548332-N-2019

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.16
Rozmiar pliku 157,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.16
Rozmiar pliku 233,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.17
Rozmiar pliku 55,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.16
Rozmiar pliku 172,66 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.16
Rozmiar pliku 184,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.16
Rozmiar pliku 103,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.05.16
Rozmiar pliku 137,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.05.16
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

pytania i odpowiedzi_ zmiany do siwz

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.17 09:30:12
Rozmiar pliku 1,95 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

protokół z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.27 09:19:01
Rozmiar pliku 55,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.06.05 11:00:16
Rozmiar pliku 79,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content