Znak postępowania ZZP-164/19
Data zamieszczenia 08.08.2019

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1-3, Postępowanie znak: ZZP-164/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 24.07.2019 r. pod numerem: 2019/S 152 – 374502

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content