Znak postępowania ZZP-36/21
Data zamieszczenia 09.03.2021

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷8. Postępowanie znak: ZZP-36/21

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 09.03.2021 r. pod numerem: 2021/S 047-117485

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content