Znak postępowania ZZP-122/21
Data zamieszczenia 14.07.2021

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷8. Postępowanie znak: ZZP-122/21

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 14.07.2021 r. pod numerem: 2021/S 134-355738

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content