Znak postępowania ZZP-58/19
Data zamieszczenia 20.03.2019

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷7. Postępowanie znak: ZZP-58/19

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 20.03.2019 r. pod numerem: 2019/S 056-128752

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content