Znak postępowania ZZP-196/20
Data zamieszczenia 21.10.2020

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷7. Postępowanie znak: ZZP-196/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Telefon kontaktowy w godzinach 8:00-16:00

+48 729 054 221

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 21.10.2020 r. pod numerem: 2020/S 205-498425

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.