Znak postępowania ZZP-117/20
Data zamieszczenia 29.04.2020

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷7. Postępowanie znak: ZZP-117/20

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 29.04.2020 r. pod numerem: 2020/S 084-198369

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content