Znak postępowania ZZP.ZP.411.39.2022
Data zamieszczenia 20.04.2022

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷6. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.39.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.04.2022 r. pod numerem: 2022/S 077-209610

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content